Menu Luk

Privatlivspolitik og cookies

Databeskyttelse har høj prioritet hos Nykøbing Autoservice, og vi ønsker åbenhed og transparens omkring, hvordan vi behandler dine personlige oplysninger. Vi har derfor udarbejdet en politik for, hvordan dine personlige oplysninger behandles og beskyttes.

Hvem er ansvarlig for dine personlige oplysninger?
Nykøbing Autoservice er ansvarlig for de personlige oplysninger, du giver os, og er ansvarlig for dine personlige oplysninger i henhold til gældende lov om databeskyttelse.

Nykøbing Autoservice
Jupitervej 1
4500 Nykøbing Sjælland
Tlf: 59 96 10 26
Mail: kontakt@nykoebingautoservice.dk

Hvor opbevarer vi dine oplysninger?
De oplysninger, som vi indsamler om dig, lagres inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (”EØS”), men kan også overføres til og anvendes i et land uden for EØS. En sådan overførsel af dine personlige oplysninger udføres i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Hvem har adgang?
Nykøbing Autoservice samt eksterne revisorer har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Hvad er formålet med behandlingen?
Vi bruger dine personoplysninger til følgende formål:

Levering af aftalte varer og services
Kommunikation med dig i forbindelse med udbud af vores varer og services
Individuel markedsføring, målretning af skræddersyede tilbud og ydelser til lige netop dine personlige behov og ønsker
Undersøgelser, statistik og analyser til forbedring af vores produkter og services
Løbende forbedring af produkter, services og shopping-oplevelser
I forbindelse med eventuelt opståede retskrav
Afgivelsen af personoplysninger kan være nødvendig i forbindelse med indgåelsen af en aftale om levering af produkter eller services. I disse situationer vil vi ikke være i stand til, at tilbyde dig vores produkter eller services, medmindre du meddeler os de påkrævede oplysninger.

Vi formidler, sælger eller udveksler aldrig dine personlige oplysninger til tredjepart med henblik på markedsføring uden for Nykøbing Autoservice. Personlige oplysninger, som videregives til tredjepart, anvendes kun til at betjene dig og forbedre din service.

Vi registrerer ingen personfølsomme oplysninger.

Hvordan opbevares oplysningerne?
Personoplysningerne registreres hos Nykøbing Autoservice og opbevares i 5 år, regnet fra udgangen af det pågældende regnskabsår hvor handlen er gennemført, hvorefter oplysningerne slettes.

Oplysningerne gemmes iht. Bogføringslovens § 10.

100% sikkerhed ved dataoverførsler via internettet kan ikke garanteres. Der kan være risiko for at andre uberettiget tiltvinger sig adgang til oplysninger, når data sendes og opbevares elektronisk, hvorfor du derfor afgiver dine personlige oplysninger på eget ansvar.

Ændringer i vores håndtering af persondataoplysninger kan blive nødvendige, hvorfor vi forbeholder os ret til at opdatere/ændre nærværende retningslinier for håndtering af personoplysninger.

Hvad er dine rettigheder?
Som kunde hos Nykøbing Autoservice har du som registreret ret til at udøve følgende rettigheder:

Indsigt og berigtigelse af dine oplysninger registreret hos Nykøbing Autoservice.
Sletning efter anmodning (se nedenfor).
Dataportabilitet, dvs. at du efter anmodning kan få udleveret de oplysninger du selv har afgivet til Nykøbing Autoservice i et struktureret, almindeligt og maskinlæsbart format.
Mulighed for at trække dit samtykke tilbage. Tilbagetrækningen af samtykket berører ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på samtykke inden tilbagetrækning.
Mulighed for at gøre indsigelse mod profilering.
Mulighed for at kræve begrænsning af behandlingen af personoplysninger.
Som kunde hos Nykøbing Autoservice har du til enhver tid ret til, at besigtige og berigtige dine oplysninger ligesom du har mulighed for at trække samtykket til behandlingen af personoplysninger tilbage.
Du kan til enhver tid anmode om, at få dine personoplysninger hos Nykøbing Autoservice slettet. Dine oplysninger vil blive slettet på din anmodning, såfremt et af følgende kriterier gør sig gældende;
Du trækker dit samtykke tilbage (såfremt dit samtykke dannede grundlag for behandlingen), Oplysningerne viser sig at være urigtige, eller ikke længere er nødvendige for at opfylde det formål hvortil de blev indsamlet, eller såfremt oplysningerne bliver behandlet ulovligt.

Udøvelsen af dine rettigheder kan være underlagt betingelser og begrænsninger, og vil ofte afhænge af den konkrete behandlingssituation.
Henvendelse i forbindelse hermed skal rettes til Nykøbing Autoservice via e-mail til kontakt@nykoebingautoservice.dk

Hvordan kan du klage?
Hvis du mener, at Nykøbing Autoservice behandler dine personoplysninger ulovligt, har du i medfør af Persondataforordningens artikel 77 mulighed for, at indgive en klage til en tilsynsmyndighed, navnlig i den medlemsstat, hvor du har dit sædvanlige opholdssted, arbejdssted eller hvor den påståede overtrædelse har fundet sted. Klagen indgives til Datatilsynet, ved at følge dette link: https://www.datatilsynet.dk/borger/klage-til-datatilsynet/

Opstår der en tvist:
Enhver tvist mellem Nykøbing Autoservice og kunden søges løst imellem parterne, såfremt dette ikke lykkedes, afgøres denne i Byretten i Danmark under dansk lovgivning.

Cookies:
På www.nykoebingautoservice.dk anvendes cookies, udelukkende til det formål at optimere funktionaliteten på websitet, således din oplevelse som kunde kan blive forbedret. En teknisk funktionalitet der kan huske dine indstillinger.

En cookie er en lille data-fil, der placeres på din egen computers harddisk for at kunne genkende den. Det er ikke et program og kan ikke læse eller ødelægge data på din computer.

Det er kun det website, der har placeret cookie på din harddisk, der kan læse cookiens indhold igen. Cookie kan ikke indeholde vira eller lignende der kan at gøre skade på din computer.

Læs evt. mere om Cookies på www.cookiecentral.com

Cookies kan slettes/blokeres https://minecookies.org/cookiehandtering